Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/80

Click to flip

80 Cards in this Set

 • Front
 • Back
A bit
Biraz
Ambitious
Hırslı
Appearance
Görünüş
Attractive
Çekici
Bald
Kel
Beard
Sakal
Blonde
Sarışın
Boring
Sıkıcı
Bother
Canını sıkmak
Brave
Cesur
Burglar
Soyguncu
Cheerful
Neşeli
Clumsy
Sakar
Complain
Şikayet etm
Curly
Kıvırcık
Cute
Sevimli
Dark
Koyu
wavy
dalgalı
calm
sakin
Well built
kaslı
Describe
Tarif etm
Dishonest
Dürüst olmayan
Easygoing
Uyumlu
Eye colour
Göz rengi
Fair
Açık renkli
Far
Uzak
Fast
Hızlı
Fat
Şişman
Favourite
Favori
Full lips
Dolgun dudak
Funny
Eğlenceli
Generous
Cömert
Ginger
Kızıl
Handsome
Yakışıklı
Headscarf
Başörtüsü
Helpful
Yardımsever
Honest
Dürüst
tolerant
hoşgörülü
forgetful
unutkan
Tell lies
Yalan söylemek
I think
Bece
Impatient
Sabırsız
Intelligent
Zeki
Kind
Kibar (polite)
Large
Geniş
Late
Geç
Long
Uzun
Merciful
Merhametli
Middle aged
Orta yaş
Modest
Alçak gönüllü
Moustache
Bıyık
Noisy
Gürültülü
Other
Diğer
Outgoing
Dışa dönük
Overweight
Kilolu
Patient
Sabırlı
Patriotic
Vatansever
responsible
sorumlu
friendly
Arkadaş canlısı
smile
gülümsemek
Person
Kişi
Plump
Şişman
Punctual
Dakik
Quiet
Sessiz
Refuse
Reddetmek
Relaxed
Rahat sakin
Rude
Kaba
Selfish
Bencil
Serious
Ciddi
Shy
Utangaç
Slim
Zayıf
Silly
Aptal
Straight
Düz
Stubborn
İnatçı
Succesful
Başarılı
Tall
Uzun
Thin
Zayıf
thoughtful
düşünceli
weak
güçsüz
wear
giymek