Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/490

Click to flip

490 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Columna vertebralis (P, M)
Corpus vertebrae (M)
Arcus vertbralis (M)
Processus spinosus (P, M)
Processus transversus (M)
Processus articularis sup. (M)
Processus articularis inf. (M)
Laminae arcus vertebrae (M)
Pediculus arcus vertebrae (M)
Foramen vertebrale (M)
Canalis vertebralis (M)
Foramen intervertebrale (M)
Skoliosis (P)
Lordosis (P)
Kyfos (P)
Vertebrae cervicales (M)
Foramen transversarium (M)
Vertebrae prominens - C7 (P, M)
Atlas - C1 (M)
Axis - C2 (M)
Dens axis (M)
Vertebrae thoracicae (M)
Vertebrae lumbales (M)
Sacrum (M)
Os coccygis (M)
Art. (articulatio) intervertebrales (M)
Art. zygapophyseale - facettleder (M)
Discus intervertebralis (M)
Anulus fibrosus (M)
Nucleus pulposus (M)
Lig. longitudinale ant. (M)
Lig. longitudinale post. (M)
Lig. flavum (M)
Lig. interspinale (M)
Lig. supraspinale (M)
Lig. intertransversarium (M)
Art. costovertebralis (M)
Art. capits costae (M)
Art. costotransversaria (M)
Art. atlanto-occipitalis (M)
Art. atlanto-axialis mediana (M)
Art. atlanto-axialis lateralis (M)
Membrana atlanto-occipitalis ant. (M)
Membrana atlanto-occipitalis post. (M)
Lig. cruciforme atlantis (M)
Lig. transversum atlantis (M)
Lig. alare (M)
Lig. nuchae (M)
Membrana tectoria (M)
Lig. apicis dentis (M)
M. erector spinae (P, M, Pr)
M. iliocostalis (M)
M. longissimus (M)
M. spinalis (M)
Muskel som sträcker sig från en vertebra till en ovanliggande vertebra.
M. transverso-spinalis (M)
- M. semispinalis
- M. multifidus
- M. rotatores
M. semispinalis (M)
M. multifidus (M)
M. rotatores (M)
Fascia thoracolumbalis (M)
M. splenius capitis (M)
M. splenius cervicis (M)
A. vertebralis (M)
A. radicularis magna (M)
Segmentella artärer
Epidurala vener (M)
Medulla spinalis (M)
Intumescentia cervicalis (M)
Intumescentia laumbalis (M)
Fissura mediana anterior (M)
Cauda equina (M)
Dura mater spinalis (M)
Arachnoidea mater spinalis (M)
Pia mater spinalis (M)
Lig. denticulatum (M)
Cavum epidurale (M)
Cavum subdurale (M)
Cavum subarachnoidale (M)
Radix ventralis (M)
Radix dorsalis (M)
Nervus spinalis (M)
Ganglion spinale (M)
Ramus ventralis (M)
Ramus dorsalis (M)
Plexus cervicales (M)
Plexus brachialis (M)
Plexus lumbalis (M)
Plexus sacralis (M)
Os coxae (M)
Os ilium (M)
Os pubis (M)
Os ischii (M)
Crista iliaca (P, M)
Spina iliaca anterior superior (P, M)
Spina iliaca anterior inferior (P, M)
Spina iliaca posterior superior (P)
Spina iliaca posterior inferior
Rami ossis pubis (1-inferior, 2-superior) (M)
Rami ossis ischii (M)
Tuber ischiadicum (P, M)
Spina ischiadica (M)
Canalis obturatorius (M)
Sacrum (M)
Foramina sacralia pelvina (M)
Foramina sacralia dorsalia (M)
Symphysis pubis (M)
Art. sacroiliaca (M)
Lig. iliolumbale (M)
Lig. sacroiliaca ventralia (M)
Lig. sacroiliaca interossea (M)
Lig. sacroiliaca dorsalia (M)
Lig. sacrospinale (M)
Lig. sacrotuberale (M)
Foramen ischiadicum majus (M)
Foramen ischiadicum minus (M, Pr)
Lig. inguinale (M, Pr)
Foramen suprapiriforme (M, Pr)
Foramen infrapiriforme (M, Pr)
Femur (M)
Caput femoris (M)
Collum femoris (M)
Trochanter major (P, M)
Trochanter minor (M)
Linea intertrochanterica (M)
Crista intertrochanterica (M)
Tuberositas glutae (M)
Tuberculum adductorium (M)
Condylus medialis femoris (M)
Condylus lateralis femoris (M)
Epicondylus medialis femoris (M)
Epicondylus lateralis femoris (M)
Fossa intercondylaris (M)
Patella (P, M, Pr)
Tibia (M)
Condylus medialis tibiae (P, M)
Condylus lateralis tibiae (P, M)
Eminentia intercondylaris (M)
Tuberositas tibiae (P, M, Pr)
Malleolus medialis (tibiae) (P, M)
Fibula (M)
Caput fibulare (P, M, Pr)
Collum fibulare (P, M, Pr)
Malleolus lateralis (fibulare) (P, M)
Os talus (P, M)
Trochlea tali (P, M)
Caput tali (M)
Calcaneus (P, M)
Tuber calcanei
Os naviculare (P, M)
Os cuboideum (M)
Os cuneiforme mediale (M)
Os cuneiforme intermedium (M)
Os cuneiforme laterale (M)
Os metartarsale I (P, M)
Os metartarsale II (P, M)
Os metartarsale III (P, M)
Os metartarsale IV (P, M)
Os metartarsale V (P, M)
Basis (Os metartarsale)
Corpus (Os metartarsale)
Caput (Os metartarsale)
Phalanx proximalis (I-V) (M)
Phalanx media (II-V) (M)
Phalanx distalis (I-V) (M)
Art. coxae (P, M)
Acetabulum (M)
Facies lunata (M)
Labrum acetabulare (M)
Lig. capitis femoris (M)
Lig. ileofemorale (P, M)
Lig. ischiofemorale (P, M)
Lig. pubofemorale (P, M)
Art. genus (P, M)
Meniscus lat (M, Pr)
Meniscus med (M, Pr)
Lig. cruciatum anterius (P, M, Pr)
Lig. cruciatum posterius (P, M, Pr)
Lig. collaterale tibiale (P, M, Pr)
Lig. collaterale fibulare (P, M, Pr)
Lig. patellae (P, M, Pr)
Plica synovialis infrapatellaris (M)
Corpus adiposum infrapatellare (M)
Bursa suprapatellaris (P, M, Pr)
Art. tibiofibularis (M, Pr)
Syndesmosis tibiofibularis (M)
Membrana interossea cruris
Art. talocruralis (övre språngbensleden) (P, M)
Art. subtalaris (P, M)
Lig. talofibulare anterior (P, M)
Lig. talofibulare posterior (P, M)
Lig. calcaneofibulare (M)
Lig. deltoideum (P, M)
Art. talocalcaneonavicularis (P, M)
Art. metatarsophalangeales (MTP) (M)
Art. interphalangeales proximales (PIP) (M)
Art. interphalangeales distales (DIP) (M)
Art. interphalangea hallucis (IP) (M)
Aponeurosis plantaris (M)
M. gluteus maximus (P, M, Pr)
M. gluteus medius (P, M, Pr)
M. gluteus minimus (P, M, Pr)
M. piriformis (M, Pr)
M. iliopsoas (P, M, Pr)
M. tensor fascia lata (M, Pr)
M. sartorius (M, Pr)
M. pectineus (M, Pr)
M. adductor longus (M, Pr)
M. adductor brevis (M, Pr)
M. adductor magnus (M, Pr)
M. gracilis (M, Pr)
M. quadriceps femoris (P, M, Pr)
M. vastus medialis (M, Pr)
M. vastus intermedius (M, Pr)
M. vastus lateralis (M, Pr)
M. rectus femoris (M, Pr)
Mm. ischiocrurales (P, M, Pr)
M. semitendiosus (P, M, Pr)
M. semimembranosus (P, M, Pr)
M. biceps femoris (P, M, Pr)
M. popliteus (M)
M. triceps surae (P, M, Pr)
M. gastrocnemius med (M, Pr)
M. gastrocnemius lat (M, Pr)
M. soleus (M, Pr)
Tendo achilles (P, M, Pr)
M. tibialis posterior (M, Pr)
M. flexor digitorum longus (M, Pr)
M. flexor hallucis longus (M, Pr)
M. fibularis longus (M, Pr)
M. fibularis brevis (M, Pr)
M. tibialis anterior (P, M, Pr)
M. extensor hallucis longus (P, M, Pr)
M. extensor digitorum longus (P, M, Pr)
Fascia lata (M, Pr)
Fascia cruris (M)
Tractus iliotibialis (M, Pr)
Canalis adductorius (M)
Hiatus adductorius (M)
Hiatus saphenus (M)
Canalis femoralis (M)
Trigonum femorale (M)
Retinaculum extensorum inf (M, Pr)
Retinaculum extensorum sup (M, Pr)
Retinaculum flexorum (M, Pr)
Retinaculum fibularis (peroneus) inf (M, Pr)
Retinaculum fibularis (peroneus) sup (M, Pr)
Vaginae synoviales (M)
N. ischiadicus (M, Pr)
N. tibialis (M, Pr)
N. fibularis communis (M, Pr)
N. fibularis (peronaeus) superficialis (M, Pr)
N. fibularis (peronaeus) profunda (M, Pr)
N. gluteus superior (M, Pr)
N. gluteus inferior (M, Pr)
N. pudendus (M)
N. obturatorius (M, Pr)
N. femoralis (P, M, Pr)
N. saphenus (M, Pr)
N. cutaneus femoris lateralis (M)
N. cutaneus femoris posterior (M)
N. plantaris lat (M)
N. plantaris med (M)
N. suralis (M)
A. glutea superior (M, Pr)
V. glutea superior (M, Pr)
A. glutea inferior (M, Pr)
V. glutea inferior (M, Pr)
A. femoralis (P, M, Pr)
V. femoralis (P, M, Pr)
A. profunda femoris (M, Pr)
A. perforantes I (M, Pr)
A. perforantes II (M, Pr)
A. perforantes III (M, Pr)
A. perforantes IV (M, Pr)
A. circumflexa femoris med (M)
A. circumflexa femoris lat (M)
V. circumflexa femoris med (M)
V. circumflexa femoris lat (M)
A. pudenda externa profunda (M, Pr)
A. pudenda externa superficialis (M, Pr)
V. pudenda externa (M, Pr)
A. obturatoria (M)
V. obturatoria (M)
V. saphena magna (M)
V. saphena accessoria (M)
A. poplitea (M)
V. poplitea (M)
V. saphena parva (M)
A. tibialis posterior (P, M, Pr)
V. tibialis posterior (P, M, Pr)
A. tibialis anterior (M, Pr)
V. tibialis anterior (M, Pr)
A. fibularis (M, Pr)
V. fibularis (M, Pr)
A. plantaris lat (M)
V. plantaris lat (M)
A. plantaris med (M)
V. plantaris med (M)
A. dorsalis pedis (P, M, Pr)
Lnn. (Lymphonodi) inguinales superfic (M)
Lnn. inguinales prof (M)
Sternum (P, M)
Manubrium (P, M)
Corpus (sternum) (P, M)
Processus xiphoideus (P, M)
Art. costosternalis (P, M)
M. intercostalis externus (M, Pr)
M. intercostalis internalis (M, Pr)
M. intercostalis intimus (M, Pr)
M. obliquus externus abdominis (M, Pr)
M. obliquus internus abdominis (M, Pr)
M. transversus abdominalis (M, Pr)
M. rectus abdominis (M, Pr)
Clavicula (P, M)
Scapula (P, M)
Margo medialis (P, M)
Margo lateralis (P, M)
Angulus inferior (P, M)
Spina scapulae (P, M)
Fossa supraspinatus (M)
Fossa infraspinatus (M)
Processus coracoideus (M)
Acromion (M)
Humerus (M)
Caput humeri (P, M)
Collum anatomicum (M)
Collum chirurgicum (M)
Tuberculum majus (P, M)
Tuberculum minus (P, M)
Sulcus intertubercularis (P, M)
Corpus humeri (M)
Art. sternoclavicularis (SC) (P, M)
Art. acromioclavicularis (AC) (P, M)
Lig. coracoacromiale (M)
Lig. acromioclavicularis (M)
Lig. coracoclavicularis (M)
Art. humeri/glenohumurale (GH) (P, M)
Cavitas glenoidale (M)
M. levator scapula (P, M)
Rotatorkuffen (P, M)
M. teres minor (P, M, Pr)
M. infraspinatus (P, M, Pr)
M. subscapularis (P, M, Pr)
M. supraspinatus (P, M, Pr)
M. teres major (M, Pr)
M. pectoralis minor (P, M, Pr)
M. pectoralis major (M, Pr)
M. coracobrachialis (M, Pr)
M. serratus anterior (M, Pr)
M. deltoideus (P, M, Pr)
M. biceps brachii (P, M, Pr)
M. trapezius (P, M, Pr)
M. latissimus dorsi (P, M, Pr)
M. rhomboideus major (P, M, Pr)
M. rhomboideus minor (P, M, Pr)
M. triceps brachii (P, M, Pr)
A. circumflexa scapulae (M, Pr)
V. circumflexa scapulae (M, Pr)
A. circumflexa humeri ant (M)
V. circumflexa humeri ant (M)
A. circumflexa humeri post (M)
V. circumflexa humeri post (M)
A.v. thoracodorsalis (M, Pr)
A. axillaris (M)
V. axillaris (M)
A. thoracica lateralis (M)
V. thoracica lateralis (M)
A. thoracoacromialis (M, Pr)
V. thoracoacromialis (M, Pr)
A. brachialis (M, Pr)
V. brachialis (M, Pr)
A. brachii profunda (M, Pr)
V. brachii profunda (M, Pr)
V. cephalica (M, Pr)
V. basilica (M, Pr)
V. mediana cubiti (M, Pr)
Rete venosum (M, Pr)
N. pectoralis medialis (M, (Pr))
N. pectoralis lateralis (M, (Pr))
Plexus brachialis (M, Pr)
N. medianus (P, M, Pr)
N. musculocutaneus (M, Pr)
N. ulnaris (P, M, Pr)
R. profundus (n. ulnaris) (M, (Pr))
R. superficialis (n. ulnaris) (M, (Pr))
R. dorsalis manus (n. ulnaris) (M, (Pr))
N. radialis (M, Pr)
R. superficialis (n. radialis) (M, (Pr))
R. profunda (n. radialis) (M, (Pr))
N. axillaris (M, Pr)
N. thoracicus longus (M)
N. intercostobrachialis (M)
N. thoracodorsalis (M)
N. subscapularis (M)
N. cutaneus brachii med (M)
N. cutaneus brachii lat (M)
N. cutaneus brachii post (M)
N. cutaneus antebrachii med (M)
N. cutaneus antebrachii lat (M)
N. cutaneus antebrachii post (M)
Nn. intercostales
Rr. dorsales (nn. intercostales)
Radius (M)
Caput radii (P, M)
Processus styloideus radii (P, M)
Ulna (M)
Processus styloideus ulnae (P)
Art. cubiti (P, M)
Art. radioulnaris proximalis (P, M)
Art. radioulnaris distalis (P, M)
Epicondylus lateralis humeri (P, M)
Epicondylus medialis humeri (P, M)
Condylus humeri (P, M)
Olecranon (P, M)
Fossa olecrani (P, M)
Lig. collaterale ulnare (M)
Lig. collaterale radiale (M)
Lig. anulare radii (M)
M. brachioradialis (M, Pr)
M. pronator teres (M, Pr)
M. palmaris longus (M, Pr)
M. palmaris brevis (M, Pr)
M. supinator (M, Pr)
M. flexor carpi radialis (M, Pr)
M. flexor carpi ulnaris (P, M, Pr)
M. flexor digitorum superficialis (P, M, Pr)
M. flexor digitorum profundus (M, Pr)
M. flexor pollucis longus (M, Pr)
M. pronator quadratus (M, Pr)
M. extensor carpi radialis longus (M, Pr)
M. extensor carpi radialis brevis (M, Pr)
M. extensor carpi ulnaris (M, Pr)
M. extensor digitorum (M, Pr)
M. extensor digiti minimi (M, Pr)
M. extensor pollucis longus (P, M, Pr)
M. extensor pollucis brevis (P, M, Pr)
M. abductor pollucis longus (P, M, Pr)
M. extensor indicis (M, Pr)
A. radialis (P, M)
V. radialis (P, M)
A. ulnaris (P, M, Pr)
V. ulnaris (P, M, Pr)
A. interossea communis (M, Pr)
V. interossea communis (M, Pr)
A. interossea anterior (M)
V. interossea anterior (M)
A. interossea posterior
V. interossea posterior
Carpus (M)
Os scaphoideum (P, M)
Os lunatum (M)
Os triquetrum (M)
Os pisiforme (M)
Os trapezium (M)
Os trapezoideum (P, M)
Os capitatum (M)
Os hamatum (M)
Ossa metacarpale I-V (P, M)
Phalanx proximalis I-V (P, M)
Phalanx intermedius I-V (P, M)
Phalanx distalis I-V (P, M)
Art. radiocarpea (P, M)
Art. mediocarpea (P, M)
Art. carpometacarpea, CMC (P, M)
Art. metacarpophalangea (MCP) (P, M)
Lig. collaterale MCP (M)
Art. interphalangeales (IP) proximalis (P, M)
Art. interphalangeales (IP) distalis (P, M)
Art. interphalangea pollucis (IP) (M)
Lig. collaterale IP (M)
Aponeurosis palmaris (M)
Aponeurosis dorsalis (M)
Lig. carpale transversum (M)
M. abductor digiti minimi (M)
M. flexor digiti minimi (M)
M. opponens digiti minimi (M, Pr)
M. opponens pollucis (M, Pr)
M. flexor pollicis brevis (M, Pr)
M. adductor pollicis (M, Pr)
M. abductor pollicis brevis (M, Pr)
Mm. lumbricales (M, Pr)
Mm. interossei palmaris (M, Pr)
Mm. interossei dorsalis (M, Pr)
Aa. metacarpeae dorsalis
Vv. metacarpeae dorsalis
Aa. digitales dorsalis (Pr)
Vv. digitales dorsalis (Pr)
R. palmaris profundus, a. ulnaris (M, Pr)
R. palmaris superficialis, a. radialis (M, Pr)
Arcus palmaris superficialis (Pr)
Arcus palmaris profundus (Pr)