Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/73

Click to flip

73 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hans-Jørgen, 63 år fra Holme-Olstrup

- Begyndte med multiple smertefulde sår der ikke ville hele

Pemphigus vulgaris


- Sjælden, arvelig autoimmun


- Autoantistoffer mod keratinocytter i epidermis


- Akantolyse (epidermal-dermal spaltedannelse)


- Behandles med systemisk steroid

Inge, 59 år fra Fensmark


- Stærkt kløende


- Efterhånden dannelse af store spændte blærer

Bulløs pemphigoid


- Autoimmun, benign, ældre mellem 65 og 75 år


- Spændte, subepitheliale bullae på erythematøs hud


- Autoantistoffer mod glycoprotein i hemidesmosomer


- Slimhindeaffektion hos 1/3


- Ikke akantolyse (epidermal-dermal spalte)


- Behandles med lokal eller systemisk steroid


- Tillæg azatioprin i vanskelige tilfælde

Eddie, 28 år fra Nykøbing Mors


- Intenst kløende


- Kendt med cøliaki


- Histologisk ses aflejring af granulocytter og subepidermale bullae

Dermatitis herpetiformis


- Intenst kløende papulovesikuløst evt. bulløs


- IgA-antistoffer


- Næsten altid (subklinisk) cøliaki


- Histologisk ses aflejring af granulocytter og subepidermale bullae


- Behandles med glutenfri diæt

Katja, 43 år fra Knudshoved


- Langsomt voksende sår


- Vil ikke hele

Superficielt basalcellekarcinom


- Hyppigste cancerform


- 80% i hoved-halsområdet, metastaserer meget sjældent


- Voldformet, perlemorsglinsende randzone med teleangiektasier og central ulceration.


- Lys hud, uvB, immunsuppresion, arsenik, stråler disponerer.


- Diagnose ved histologi


- Højrisiko = >2 cm, i ansigt el. recidiv -> kirurgi

Svend, 57 år fra Kalkerup


- Er irriteret over gul plet der ikke kan vaskes væk


- Troede først det var maling

Morpheaformt basalcellekarcinom
- Mere aggressivt end andre typer


- Altid plastiskkirurgisk behandling

Bob, 73 år fra Århus


- Synes ikke sin vorte ligner de andre han har

Planocellulært karcinom


- ca. 60% udvikles fra aktinske keratoser


- Dårligere prognose hos organtransplanterede og immunsupprimerede


- Rødligt, velagrænset, vortelignende evt. ulcerende


- diagnose ved histologi


- Mb. Bowen forstadiet er ikke UV-afhængigt.


- Mb. Bowen på penis = Querats erytroplasi

Sølvig, 53 år fra Maribo


- Efter uheld med skærebrænder er såret ikke helet op.

Marjolins ulcer


- Efter forbrændingsskader


- Kan give ophav til spinocellulært karcinom

Simon, 26 år fra Faxe Ladeplads


- I formiddags rullet sig i forskellige planter og været på besøg på tjærefabrik


- Umiddelbart efter gået tur ved Faxe Kalkbrud


- Ingen almensymptomer

Fototoksisk reaktion


- Ligner klinisk en svær forbrændning el. erysipelas (dog uden feber el. nedsat AT)


- Tjære, Planter, Farvestoffer, Medikamina kan udløse


- Minutter-timer efter eksponering


- Ved systemiske lægemidler kan ses foto-oncholyse

Pia, 48 år fra Svendborg


- For 3 dage siden begyndt på ny parfume (Change fra Chanel) og ny solcreme (30kr i Brugsen, faktor 8).


Begge er blevet brugt flittigt.

Foto-allergisk reaktion


- Fotoallergen som ved allergisk kontaktdermatit


- Efter gentagen eksposition (1-3 dage efter kontakt) (type 4-allergi)


- Ligner kontaktdermatit


- NSAID, Sulfonamid, Solcreme, Optisk hvidt, Kinin, Kinidin, Parfumestoffer kan udløse

Celeste-Aioli, 26 år fra Nakskov


- Kløe


- Været meget på stranden i Marielyst den seneste tid

Polymorft lysudslæt (soleksem)


- Yngre kvinder, intermitterende, solinduceret


- Spredte kløende papuløseeksematøse læsioner


- (Ødematøse, bulløse læsioner)


- Lyseksponerede områder


- Behandles med gr. 2-3 steroid en uges tidBente, 31 år fra Marrakech


- Pletter i ansigtet


- Netop været på ferie i Sunny Beach og har oplevet forværring

Melasma/chloasma


- Godartet diffus pigmentering i ansigtet


- Oftest kvinder i fertil alder


- Oftest ukendt årsag (genetik, p-piller)


- Forværres af sol


- Behandles med solbeskyttelse, azelainsyre og hydroquinon


- Ofte spontan bedring med årene.

"Min hud er blevet skør og skrøbelig, der skal ingen ting til, så får jeg sår - på håndryggen og ansigtet"

Hilda, 51 år skægget dame i Cirkus Benneweis


- Øget levertal


- Netop været til julefrokost


- Tager P-piller og jerntilskud på tvivlsom indikation


- "Min hud er blevet skør og skrøbelig, der skal ingen ting til, så får jeg sår - på håndryggen og ansigtet"

Porphyria cutanea tarda


- Sjælden sporadisk eller familiær sygdom


- Mangel på uroporfyrin giver lysoverfølsomhed


- Bullae efter lysudsættelse, især på håndrygge


- Erosioner efter selv mindre traumer


- Øget behåring og pigmentering i ansigt


- Øget levertal og risiko for levercancer


- Provokeres af alkohol, jern og østrogen


- Diagnose på klinik og uroporfyrin i urin


- Behandles med venesectio, Hydroxychloroquin, lysbeskyttelse


- Test for hepatitis

Jette, 63 år fra Jerusalem


- Behandlet med Penicillin for uspecificeret kønssygdom for 1-2 dage siden


- Udslæt startede på trunkus, nu også på ekstremiteter


- Kløende

Eksanthema medikamentale


- Morbiliforme, makulære, symmetrisk, kløende


- Trunkus -> ekstremiteter


- Debut 1-2 dage efter start, varer 1-2 uger


- Særligt udløst af Penicillin, Sulfonamid, Karbamazepin, Nitrofurantion

Carsten, 35 år fra Frederikshavn


- Nyligt haft herpes labialis, fejlagtigt behandlet med Sulfonamid og Penicillin i tilgift med NSAID


- Ikke alment påvirket

Erythema multiforme


- Kokarder (3 koncentriske ringe)


- Evt. slimhindeinvolvering


- Ofte akralt (hænder og fødder)


- Forbigående evt. recidiverende


- Infektion (især herpes simplex og Mycoplasma pneumoniae), Sulfonamid, Penicillin, NSAID osv osv.


- Kan ligne urticaria, men er ikke flygtig


- Ptt. som regel symptomfattige


- Selvlimiterende

Martin, 42 år fra Horsens


- Feber, hovedpine, opkast, diaré


- Konjunktivitis med pus


- Akut opstået


- Påbegyndt ny medicin i morges

Steven Johnsons syndrom


- Svær medikamentel hudreaktion


- Nekrose og hæmoragi på læber og i mund


- Evt. Konjunktivit med eksudat


- Eksantem med mørkerøde macuale


- Stedvis afstødning af epidermis -> erosioner


- Feber, nedsat AT, hovedpine, opkast, diaré


- Opstår akut, varer 2-3 uger


- Seponering af evt. udløsende lægemiddel eller behl. af infektion


- Oftest pga. infektion hos børn og unge

Robin, 26 år fra Sherwood


- Influenzalign. symptomer


- Påbegyndt ny medicin for nylig


- Hud løsner sig når man gnider på den


- Afficerede conjunctivae

Toksisk epidermal nekrolyse


- Starter med influenzalign. symptomer, altid feber


- Progredierende nekrolyse


- Nikolskys fænomen (løsning af epidermis ved sideforskydning)


- Slimhindeaffektion og konjunktival affektion


- Indlæg på ITA og seponer udløsende medicin


- Mortalitet 30-45%

Xien Yi, 8 mdr. fra Rødovre


- Kløe


- Ekstensorsider og ansigt afficeret


- Ikke fotofobisk, forældre syntes bare, at store firkantede solbriller er seje

Atopisk dermatit hos spædbarn


- Ansigt + ekstensorsider


- Kløe, kronisk intermitterende eksem


- 20% af danske børn


- Fugtighedscreme eller lokalsteroid


- Fleste symptomfri i 7-12års alder

Viola, 6 år fra Søborg


- Kløe


- Læsionerne dukker op og forsvinder igen med jævne mellemrum

Atopisk dermatit hos større barn


- Eksem i bøjefurer


- Kløe, kronisk intermitterende eksem


- 20% af danske børn


- Fugtighedscreme eller lokalsteroid


- Fleste symptomfri i 7-12års alderSimon, 26 år Fra Odense (dog oprindeligt Frederecia)


- Kommet inde for sidste døgn


- Ingen almensymptomer udover regional glandelsvulst

Impetigo


- Overfladisk infektion af S.aureus eller beta-strep


- Ansigt, hænder, håndled, truncus


- Ingen almensymptomer, evt. glandelsvulst


- Behandles med sæbe + klorhexidin + fucidincreme + mupirocin (milde tilfælde)


- Behandles med systemisk dicloxacilling + erythromycin (svære tilfælde)

Marianne, 2 år fra Århus


- Upåvirket


- Kendt med atopisk hud

Molloscum contagiosum


- Direkte kontaktsmitte med pox-virus


- Især børn og atopikere


- 1-5 mm glatte papler med central umbo


- Clearest oftest af kroppen selv


- Evt. behl. med frysning, curette el. Canthardin

Ulrik, 11 mdr. fra Brovst


- Feber, let hoste


- Ellers upåvirket

Urticaria hos spædbarn


- Børn med nældefeber næsten altid infektiøst udløst

Margit, 71 år fra Tilst


- Kløe, men ingen kradsetrang


- Flygtige læsioner, persisterer 1-24 timer

Urticaria


- Central hævelse omgivet af rødme


- Kløe (men kradser sig ikke, modsat eksem)


- Flygtig natur (1-24 timer)


- Kvadler (dermalt ødem,mastcelledegranulering)


- Kronisk urticaria varer > 6 uger


- Behandles med antihistamin (adrenalin ved anafylaksi)


- Hvis ingen effekt af øgende mængde antihistamin efter 3-6 uger -> Omalizumab (anti-IgE)
Aaron, 39 år fra Amar'


- Kendt med anafylaksier


- Osteopeni


- Hudkløe, kvalme og diaré


- Kvaddel dukker op når man gnubber på plet


- Forhøjet S-tryptase

Mastocytose (voksen/systemisk)


- symmetrisk udbredte små makulære elementer


- Blivende tilstand, mangeartede symptomer


- Abnorm ophobning af mastceller


- Dariers tegn (kvaddel når man gnubber i pletten) er karakteristisk for mastocytose


- Behandles med aflastning, kompressionsbind, NSAID, KaliumIodin, prednisolon


- Bør udredes for sarkoidose, inflammatorisk tarmsygdom, infektion samt medikamentel reaktion

Pax, 18 mdr. fra Aalborg


- Ingen symptomer


- Kvaddel dukker op når man gnubber på plet

Mastocytose (barn/kutant)


- Ofte få, rent kutane, symptomer


- 80-90% vokser fra det inden teenage


- Lille anafylaksirisiko


- Dariers tegn (kvaddel når man gnubber i pletten) er karakteristisk for mastocytose


- Behandles med aflastning, kompressionsbind, NSAID, KaliumIodin, prednisolon


- Bør udredes for sarkoidose, inflammatorisk tarmsygdom, infektion samt medikamentel reaktion

Agnes, 57 år fra Ringsted


- Varme og ømme noduli


- Nedsat almentilstand, feber, hovedpine, træthed samt muskel- og ledsmerter


- Histologi viser inflammation i subkutis

Erythema nodosum (knuderosen)


- Varme, ømme, røde noduli


- Symmetrisk på ben, evt. krop og arme


- Evt. nedsat AT, feber, hovedpine, træthed samt muskel- og ledsmerter


- Klinisk diagnose + histologi (inflammation i subcutis)


- Behandles med aflastning, kompression, NSAID, prednisolon


- Udredes for sarkoidose, inflammatorisk tarmsygdom, infektion + medikamentel reaktion

Lars, 52 år fra Ruds-Vedby


- Kløe


- Kendt med både hepatitis B og C


- Histologi viser båndformede lymfocytinfiltrater i dermis

Lichen planus (lichen ruber)


- Symmetrisk, kløende, blårøde, glatte, blanke, kantede papler


- Volart ved håndled, crura, sacrum, mundslimhinde (netmelon)


- Kan afficere negle, hårbund (efterlader cikatrice) og genitalia


- Histologisk båndformet lymfocytinfiltration i dermis, akantose og hyperkeratose samt basalcelledegeneration i dermis (interfasedermatitis)


- Associeret til autoimmun lidelse, HepB og C samt medikamentel reaktion


- Behandles med prednisolon eller lokalsteroid

Carl, 21 år fra Kokkedal


- Let kløe


- Startede med et stort udslæt, nu er der kommet flere, mindre til

Pityriasis rosea (franske roser)


- Debuterer med større primærmedaljon efterfulgt af mindre ovale elementer


- Trunkus og proksimalt på ekstremiteter, evt. hals og ansigt


- evt. let kløe


- Ukendt ætiologi, (viral?)


- Gradvist svind efter 3-6 uger


- Ingen behandling evt. gr. 2 lokalsteroid

Lenhart, 43 år fra Davos


- Almen sygdomsfølelse, feber, vægttab, træthed


- Hiluslymfeknudesvulst på rtg.


- Histologi viser ikke-nekrotiserende epiteloidgranulomer med kæmpeceller

Sarkoidose


- Papler, plaques, annulære og nodulære infiltrater


- Velafgrænsede brunrøde-violette, asymptomatiske infiltrater dækket af normal epidermis


- Almen sygdomsfølelse, feber, vægttab og træthed


- Involverer andre organer (øjne, cns, nyrer, hjerte, knogler, muskler)


- Ikke nekrotiserende epiteloidgranulomer med kæmpeceller


- Behandles med lokalsteroid, MTX, Hydroxychloroquin, Systemisk steroid

Jimmi, 23 år fra Odsherred


- Kendt med diabetes


- Histologi viser afgrænsede områder med granulomdannelse i dermis


- Læsionerne føles glatte

Granuloma annulare


- Afgrænsede, evt. ringformede hud- el. rødfarvede infiltrater


- Lokaliseret over led, ukendt ætiologi


- Dissemineret form med store annulære plaques på trunkus og ekstremiteter


- Histologisk ses afgrænsede områder med granulomdannelse i dermis


- Undersøg blodsukker (relation til DM)


- Se an, evt. Overfladisk frys, Hydroxychloroquin, Intralæsional steroid

Ulla, 32 år fra Randers


- Kendt med diabetes


- Histologi viser granulomdannelse i dermis

Necrobiosis lipoidica
- Røde-gule-brune skarpt afgrænsede plaques


- Central atrofi med tydelige kar, kan ulcere


- M:K 1:3


- Histologisk ses granulomdannelse i dermis


- Undersøg blodsukker (relation til DM)


- Behandles med lokalsteroid gr. 3 og 4, Excision og transplantation

Lone, 40 år fra Slagelse


- Nedsat almentilstand


- Høj feber


- Neutrocytose


- Øget SR

Morbus Sweet


- Nedsat AT, høj feber, neutrocytose, øget SR


- Erytematøse til violette ømme, ikke kløende, papler eller noduli der kan konfluere til plaques


- Oftest arme, ansigt og nakke, men kan ses overalt


- mange forskellige ekstra-kutane manifestationer


- Diagnose kræver akut opstået typiske hudforandringer og histopatologi. Samt 2/4 minor kriterier


- Behandles med systemisk prednisolon

John, 41 år fra Viby-sjælland
- Nyt lægemiddel igår


- Startede i ansigtet og under hans rødvinsinducerede gynækomasti, spredt sig i løbet af timer


- Feber


- Leukocytose

Akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP)


- Debut <2 dage efter administration af lægemiddel


- Feber > 38 grader


- Ofte leukocytose


- Sterile pustler på erythematøs baggrund


- Debuterer ofte i ansigt eller intertriginøst -> disseminerer over timer


- Hos 50% ødem af hænder, ansigt, purpura, vesikler og bullae


- Vargihed 1-2 uger -> superficiel afskalning

Jackson, 7 år fra Køge
- Ondt i halsen for 2 uger siden
- Blod i afføring
- Ondt i knæ og ankel

Jackson, 7 år fra Køge


- Ondt i halsen for 2 uger siden


- Blod i afføring


- Ondt i knæ og ankel

Henoch-Schönleins purpura


- IgA-vasculitis involverende hud, tarm og nyrer. 75% < 10år


- Hudsymptomer debuterer 1-2 uger efter øvre luftvejsinfektion


- Erythematøse urticarielle papler som efter 24 timer udvikles til symmestrisk palpabel purpura med petekkier


- GI-smerter og blødning hos 50-75%


- Artralgier hos 75%, specielt knæ og ankelled


- Oftest selvlimiterede med begyndende afblegning indenfor en uge

Edon, 39 år fra Næverly Hills
- Påbegyndt antabus for 3 uger siden
- Eosinofili, øget ALAT
- Feber, generaliseret lymfadenit

Edon, 39 år fra Næverly Hills


- Påbegyndt antabus for 3 uger siden


- Eosinofili, øget ALAT


- Feber, generaliseret lymfadenit

Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms


- Debut 2-6 uger efter lægemiddel


- Udslæt, eosinofili, øget ALAT, GGT, LDH, bilirubin og ALP


- Feber, generaliseret lymfadenit, artalgier hos 87%


- Organinvolvering, OBS lever, fulminant hepatitis, 10% mortalitet


- Medikamentelt udløst, ofte antikonvulsiva


- Eliminer udløsende faktor, lokalsteroid, systemisk ved organpåvirkning

Bjørn, 41 år fra Hvidvore
- Er kommet meget i svømmehallen på det sidste
- Har efter eget udsagn bemærket et par små, hårde dutter hist og her

Bjørn, 41 år fra Hvidvore


- Er kommet meget i svømmehallen på det sidste


- Har efter eget udsagn bemærket et par små, hårde dutter hist og her

Verruca vulgaris (vorter)


- HPV


- Smitte ved direkte og indirekte kontakt


- Kan sidde overalt, 1mm - >1cm i diameter


- 1/3 svinder spontant, 1/3 svinder på lokalbehandling, 1/3 vanskeligt traktabel


- Individuel behandling (beskæring, keratolyitka, salicylplaster, Finsen salve, frysning osv.)

Oddbjørn, 31 år fra Kerteminde
- Hårde dutter på hænder og fødder
- Både far og farbror havde det samme

Oddbjørn, 31 år fra Kerteminde


- Hårde dutter på hænder og fødder


- Både far og farbror havde det samme

Keratoderma palmo-plantaris


- Arvelig vorteform


- Specialistopgave

Knud, 9 mdr. fra Roskilde
- Forældre haft travlt med at spille computer og glemt at skifte ble.
- Relativt upåvirket men sætter sig imod når man forsøger at undersøge området

Knud, 9 mdr. fra Roskilde


- Forældre haft travlt med at spille computer og glemt at skifte ble.


- Relativt upåvirket men sætter sig imod når man forsøger at undersøge området

Bledermatitis


- Hud- og slimhindekontakt med urin og fæces


- Evt. sekundær infektion med candida albicans (her vil ses røde "satelit-pustler")


- Rødme, afskalning og erosion


- Sjældent ses spredning til truncus


- Behandles med hyppige bleskift og luftning af bleregion. Evt. fed uparfumeret fugtighedscreme eller zinksalve.


- Hvis komplicerende candida, bruges creme med svampemiddel

Rune, 22 år fra Storkøbenhavn
- Har bemærket let skællende pletter på sin hud 
- Meget let kløe

Rune, 22 år fra Storkøbenhavn


- Har bemærket let skællende pletter på sin hud


- Meget let kløe

Pityriasis versicolor


- Gærsvampen Malassezia Furfur


- Hypo- el. hyperpigmenterede skællende maculae på bryst, ryg og overarme


- Diagnose på klinik, PCR og svampemikroskopi (hyfer og løse sporer)


- Behandles med Ketoconazolshampoo, Azol som creme eller pr. os. og Terbinafincreme


- Hyppigt recidiv


- Ikke associeret til dårlig hygiejne og ikke smitsom

Maiken, 4 år fra Rungsted
- Udtalte almensymptomer, feber og glandelsvulst
- Lignende læsioner på fingre

Maiken, 4 år fra Rungsted


- Udtalte almensymptomer, feber og glandelsvulst


- Lignende læsioner på fingre

Herpetisk gingivostomatitis (herpes labialis)


- Kan være svær infektion med feber, vesikler, sår glandelsvulst og udtalte almensymptomer


- Kan også forløbe subklinisk


- Der kan ses herpes panaritium (fingre) el. Eczema herpeticum


- Recidiv er svagere, udløses af stress el. feber og ses hos 35-50%


- Ofte prodromer, heler efter 7-10 dage


- Behandles kun være svære, hyppige recidiver med aciclovir pr. os - evt. profylaktisk

Silja, 7 år fra Frederiksberg
- Smerter i forfod
- Gået med syntetiske, svedtransporterende sportssokker, som hun har fået af sin far, Stephen, der arrangerer team-building arrangementer

Silja, 7 år fra Frederiksberg


- Smerter i forfod


- Gået med syntetiske, svedtransporterende sportssokker, som hun har fået af sin far, Stephen, der arrangerer team-building arrangementer

Dermatitis plantaris sicca


- Symmetrisk dermatitis svt. plantar forfod, inddrager ikke tåmellemrum


- Initialt rødme og smerte pga. fissurer


- Klinisk ses tørt, skællende og fissureret eksem


- Hyppigst børn fra 3-14, måske associeret til atopi


- Forværring med sko og strømper i tætsluttende syntetiske materialer


- Heler ofte spontant, brug af bomuldsstrømper og lædersko hjælper


- Evt. fugtighedscreme el. kortvarig steroidErik, 26 år fra Eksjö
- Plaget af pletter med knækkede hår og skældannelse
- Ikke kløende

Erik, 26 år fra Eksjö


- Plaget af pletter med knækkede hår og skældannelse


- Ikke kløende

Tinea capitis


- Sjælden, hyppigst hos børn


- Velafgrænsede pletter med knækkede hår og skældannelse


- Klør sjældent


- Tænk zoofile svampe hos børn og unge


- Diagnose ved mikroskopi og/el. dyrkning


- Familie bør også udredes


- Behandles med peroral antimykotia

Markus, 42 år fra Dalby
- Pletter med skældannelse i knækkede hår gennem længere tid
- Nu begyndt at blive voldsomt klistret og gulligt

Markus, 42 år fra Dalby


- Pletter med skældannelse i knækkede hår gennem længere tid


- Nu begyndt at blive voldsomt klistret og gulligt

Kerion Celsi


- Voldsom udgave af Tinea capitis


- Kraftigt inflammeret bikagelignende læsion med pusdannelse i hårbunden


- Akut henvisning til dermatolog


- Akut systemisk behandling med terbinafin el. itraconazol

Jacob, 12 år fra Oreby
- Kløende
- Bor på gård med forældre, storebror og masser af dyr

Jacob, 12 år fra Oreby


- Kløende


- Bor på gård med forældre, storebror og masser af dyr

Tinea corporis (ringorm)


- Relativt sjælden, hyppigst på landet


- Ofte smitte fra katte og kalve


- Langsomt voksende runde elementer med randinfiltration og skæl


- Biopsi og skal tages UDEN for randen


- Kløende


- Svampeskrab fra hud/negle/hår til PCR (ikke behanling før svar)


- Klinisk kan bruges Woods light (flourescens af afficeret hud)


- Ved lokaliseret hudaffektion behandles med cremer med terbinafin el. imidazolderivater i op til 2 uger


- Hvis affektion af hår, negle eller udbredt hudefinfektion bruges systemisk terbinafin el. itraconzal- Tinea unguium, der ses onkolyse og gulfarvning af neglene, der løfter sig.

Jim, 43 år fra Køge
- Er fed
- Tendens til at svede
- Kløende
- Udslettet kommer og går

Jim, 43 år fra Køge


- Er fed


- Tendens til at svede


- Kløende


- Udslettet kommer og går

Tinea inguinale


- Hyppigst hos mænd


- Ofte i forbindelse med affektion af fødder


- Fedme, svedtendens og varme disponerer


- Polycyklisk, skarpt afgrænset, erytematøs, skællende affektion


- Læsionerne er kløende


- Recidiver er hyppige

Bengt, 31 år fra Kastrup
- Skællende
- Affektion af laterale tåinterstitser
- Er professionel atlet, dog uden nogle bemærkelsesværdige resultater

Bengt, 31 år fra Kastrup


- Skællende


- Affektion af laterale tåinterstitser


- Er professionel atlet, dog uden nogle bemærkelsesværdige resultater

Tinea manuum et pedis (athletes foot)


- interdigitalt (ofte laterale interstitser), kridtfuretegning, skællende


- Svampeskrab fra hud/negle/hår til PCR (ikke behandling før svar)


- Klinisk kan bruges Woods light (flourescens af afficeret hud)


- Ved lokaliseret hudaffektion behandles med cremer med terbinafin el. imidazolderivater i op til 2 uger


- Hvis affektion af hår, negle eller udbredt hudefinfektion bruges systemisk terbinafin el. itraconzal


- Vær obs på id-reaktion:Sekundær immunologisk vesikuløs eksemlignene reaktion.fx. håndeksem pga. fodsvamp.

Karoline, 27 år fra Hestehave
- Udelukkende affektion af venstre fods førstetå
- Ingen andre symptomer
- Er professionel fodmodel

Karoline, 27 år fra Hestehave


- Udelukkende affektion af venstre fods førstetå


- Ingen andre symptomer


- Er professionel fodmodel

Tinea unguium (neglesvamp)


- Tånegle hyppigere end fingernegle


- Distal og lateral onykolyse med gullig misfarvning


- Sivmarvsfortykkelse, uregelmæssig hvidlig negleplade


- Tænk psoreasisnegle, hvis til stede på flere negle


- Svampeskrab fra negle til PCR (ikke behandling før svar)


- Behandles med systemisk terbinafin el. itraconzal

Andreas, 33 år fra Skive
- Tidligere officer, nu kommet ind på medicinstudiet
- Netop vendhjemt fra rustur, forudgået af uger med intens druk
- Svie og kløe omkring og i munden

Andreas, 33 år fra Skive


- Tidligere officer, nu kommet ind på medicinstudiet


- Netop vendhjemt fra rustur, forudgået af uger med intens druk


- Svie og kløe omkring og i munden

Candidiasis oralis


- Ses hos spæde, protesebærere, inkontinente (tis i bleen), diabetikere, immunsupprimerede, antibiotikabehandlede


- Svie og kløe


- Lokalbehandling med nterbinafin, imidazolpræparatoer el. oralt mycotatin


- Systemisk behandling: fluconazol eller itraconazol

Silke, 20 år fra Espergærde
- Svært kløende
- Netop vendhjemt fra Timbukutu, hvor hun var frivillig på et internat for hunde og katte, har taget op til flere dyr med hjem.

Silke, 20 år fra Espergærde


- Svært kløende


- Netop vendhjemt fra Timbukutu, hvor hun var frivillig på et internat for hunde og katte, har taget op til flere dyr med hjem.

Kutan larva migrans (Hageorm)


- Troperne, bor i katte og hundes tarm


- Æg i fæces klækker til larver der kan penetrere hud


- Svært kløende, men selvlimiterende i løbet af uger-mdr


- Behandles med tbl. Ivermectin el. frysning med flydende kvælstof

Jørgen, 59 år fra Kalundborg
- Intens kløe
- Symptomer værst ved sengetid
- Har nyligt fået ny kæreste, hun har lignende symptomer og udslæt.
- Påbegyndende papel på penis
- Begge Jørgens fødder er allografts fra et 5-årigt barn, her ...

Jørgen, 59 år fra Kalundborg


- Intens kløe


- Symptomer værst ved sengetid


- Har nyligt fået ny kæreste, hun har lignende symptomer og udslæt.


- Påbegyndende papel på penis


- Begge Jørgens fødder er allografts fra et 5-årigt barn, her er også begyndende papeldannelse

Scabies (fnat)


- Hundmiden graver gange i stratum corneum, hvor den ligger æg


- Overføres ved tæt kontakt


- Intens kløe i 2-3 uger efter smitte, værst ved sengetid


- Papuløst udslæt på truncus, siden papler på penis el. scrotum (hos børn er fodsåler afficeret)


- Diagnose ved isolering af mide eller midegang


- Behandles med Permitincreme 5% (Nix) eller tbl. ivermectin

Adolf, 50 år fra Braunau am Inn
- Udslæt i hårbund, øjebryn og nasolabialt, særligt det smalle overskæg er afficeret
- Ingen kløe

Adolf, 50 år fra Braunau am Inn


- Udslæt i hårbund, øjebryn og nasolabialt, særligt det smalle overskæg er afficeret


- Ingen kløe

Seboroisk dermatit (skæleksem)


- Kronisk recidiverende, mildt forløb


- Hårbund, øjenbryn, nasolabialt, hudfolder


- Rødme og afskalning, oftest ingen kløe


- Ætiologisk knyttet til sebore og malasseiza furfur


- Tænk HIV, hvis vanskeligt traktabelt


- Behandles med lokalsteroid, tacrolimus (immunsupprimerende) og svampemidler

Frida, 60 år fra Magdalena
- Kløende 
- Udslæt på ydersiden af begge arme og flanker

Frida, 60 år fra Magdalena


- Kløende


- Udslæt på ydersiden af begge arme og flanker

Nummalat eksem (mønteksem)


- Alle aldersgruppe, hyppigst mænd på 50-70 år, ukendt årsag


- Symmetrisk, ydersiden af ekstremiteter og flankerne


- Runde, velafgrænsede, kløende og infiltrative, evt. vesikler i kanten


- Kan ligne nummulat psoriasis


- Overvej epikutantest mhp. komplicerende kontaktallergi


- Behandles med potent lokalsteroid, tjærebad og PUVA (Er vanskeligt traktabelt)

Ruth 78 år fra Glumsø
- Kendt med åreknuder og tendens til dybe venetromboser
- Nyligt diagnostigceret med kardial insufficiens i tilgift til nefrotisk syndrom, hvorfor hun nu er indlagt
- Er under indlæggelsen meget småtspisende, hvorfor he...

Ruth 78 år fra Glumsø


- Kendt med åreknuder og tendens til dybe venetromboser


- Nyligt diagnostigceret med kardial insufficiens i tilgift til nefrotisk syndrom, hvorfor hun nu er indlagt


- Er under indlæggelsen meget småtspisende, hvorfor hendes S-albumin nu er umåleligt lavt

Stasedermatitis


- Eksem lokaliseret til crura pga. stase


- Sekundært til perifære ødemer som følge af varicer, tromber, hjerteinsufficens, nefrotisk syndrom el. hypoalbuminæmi


- Øget risiko for sårdannelse, infektion (erysipelas) og kontakteksem


- Behandles med kompression og lokalsteroid, evt. kirurgi

Ernest, 42 år fra Kilkea
- Netop vendt hjem fra en 2-årig lang ekspedition til Antarktis
- Udslæt lokaliseret til ydersiden af begge underekstremiteter

Ernest, 42 år fra Kilkea


- Netop vendt hjem fra en 2-årig lang ekspedition til Antarktis


- Udslæt lokaliseret til ydersiden af begge underekstremiteter

Eczema craquelé (Asteatotisk eksem)
- Hyppig hos ældre


- Tør hud, fin afskalning


- Symmetrisk fordelt eksem, kroppens ydersider


- Vinterforværring


- Ofte velafgrænset, kan ligne nummulat eksem ellersvampeinfektion


- Behandles med fugtighedspleje og milde lokalsteroider

Jonathan, 41 år fra Sussex
- Efter en skarabæ kravlede under huden på ham, under en arkæologisk ekspedition, har Jonathan haft en intens trang til at klø sig
- Har nu fået flere lyserøde områder på sin hud

Jonathan, 41 år fra England


- Efter en skarabæ kravlede under huden på ham, under en arkæologisk ekspedition, har Jonathan haft en intens trang til at klø sig


- Har nu fået flere lyserøde områder på sin hud

Lichen simplex chronicus (Neurodermatitis)


- Klinisk og histopatologisk diagnose


- Skyldes vedvarende kradsning af hud pga. kløe


- Likeniserede, lyserøde plaques og postinflammatorisk hyperpigmentering


- Psykisk komponent


- Behandling er vanskelig, udgøres af lokalseroid, lys og systemisk terapi

Lukas, 41 år fra Herlufmagle
- Skællende, hårde områder med fissurdannelse
- Bliver værre når han løfter tungt nede i den lokale FitnessWorld

Lukas, 41 år fra Herlufmagle


- Skællende, hårde områder med fissurdannelse


- Bliver værre når han løfter tungt nede i den lokale FitnessWorld

Keratotisk håndeksem


- 40-60-års alder, oftest mænd


- Håndflader, evt. fodsåler


- Velafgrænsende, skællende hyperkeratoser med sekundær fissurdannelse


- Ingel vesikler el. pustler


- Forværres ved fysisk belastning


- Svær at behandle, keratolytisk salve, tjæresalve, retinoider, MTX

Uffe, 60 år fra Strib
- Intenst kløende
- Håndflader, samt fingres bøje- og lateralsider

Uffe, 60 år fra Strib


- Intenst kløende


- Håndflader, samt fingres bøje- og lateralsiderVesikuløst håndeksem (pompholyx)


- Ofte hos midaldrende


- Håndflader, fingres bøje- og lateralsider (evt. fodsåler)


- Cyklisk udbrud af intenst kløende småvesikler


- Ofte komplicerende kontaktallergier og sommerforværring


- Vanskelig at behandle, systemisk behl. ofte nødvendigt (Kan ikke finde hvilket præparat)


- Vær obs. på at det kan ligne id-reaktion (autosensibilisering af svampeinfektion, særligt på fødder. Kig derfor ALTID på pts. fødder

Mickey, 16 mdr. fra Assens
- Feber, påvirket AT
- Græder når forældre forsøget at samle ham op
- Huden skrider af ved berøring

Mickey, 16 mdr. fra Assens


- Feber, påvirket AT


- Græder når forældre forsøget at samle ham op


- Huden skrider af ved berøring

Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS)


- Særlig S. Aureus stamme der danner toksin, giver overfladisk blæredannelse i hud


- Tit rift, atopisk hud som indgangsport


- Mindre børn


- Hud øm, skrider af


- "Skjult" S. Aureus-infektion


- Indlægges akut og behandles med iv. dicloxacillin


- God prognose hvis hurtig behandling


- Alvorligere pronose hos voksne

Astrid, 34 år fra Tars
- Almensymptomer og feber
- Hurtigt udviklet, føles varmt og ømt
- Er fed og døjer med eksem
- Udslæt på ben, underarme og ansigt

Astrid, 34 år fra Tars


- Almensymptomer og feber


- Hurtigt udviklet, føles varmt og ømt


- Er fed og døjer med eksem


- Udslæt på ben, underarme og ansigt

Erysipelas (rosen)


- Beta-hæmolytiske streptokokker


- Sår, fissurer, eksem, lymfødem, ødem og fedme disponerer


- Hurtigt udviklet rødme, hævelse, varme og ømhed


- Almensymptomer og feber, evt. bullae, evt. lymfangitis


- Lokaliseret til crura og ansigt, sjældnere hænder og underarme


- Behandles med penicillin

Janus, 56 år fra Horslunde
- Opdagede misfarvning da han ville barbere sine baller
- Ingen symptomer
- Har bemærket at hans baller lyser op, når han er til fest på Dr. Emils Laboratorium i Marielyst og UV-A lyset bliver tændt

Janus, 56 år fra Horslunde


- Opdagede misfarvning da han ville barbere sine baller


- Ingen symptomer


- Har bemærket at hans baller lyser op, når han er til fest på Dr. Emils Laboratorium i Marielyst og UV-A lyset bliver tændt

Erytrasma


- Corynebacterium minutissimum


- Rødbrun, skarpt afgrænset forandring i genitofemoralregionen


- Flourescens i Wood's light


- Ingen symptomer


- Behandles lokalt med fucidincreme el. clindamycin liniment


- Behandles systemisk med erythromycin

Joakim, 39 år fra Odense
- Influenzasymptomer
- Netop være på sneppejagt hvor han skød sin første snæppe og faldt for det gamle trick, med at kysse den i kloaken

Joakim, 39 år fra Odense


- Influenzasymptomer


- Netop være på sneppejagt hvor han skød sin første snæppe og faldt for det gamle trick, med at kysse den i kloaken

Erythema migrans (Borreliose)


- Borrelia Burgendorferi


- Influenzasymptomer i akut stadium


- Arthritis, meningitis el. perifær neuritis i sekundært stadium


- Acrodermatitis chronica, meningoencefalitis, neuritis i tærtiært stadium


- Negativ serologi hos >50% ved erythema migrans, derfor ingen grund til blodprøve


- Behandles med Phenoyxymethylpenicillin og Doxycylicn

Isak, 4 år fra Kobæk
- Feber, let hovedpine
- Kløe
- Pater, der er kendt for at skrue dæk af med hænderne i de sene nattetimer, angiver at selvom Isak ofte er ganske nævenyttig, er det ikke ham der her slået Isak i ansigtet

Isak, 4 år fra Kobæk


- Feber, let hovedpine


- Kløe


- Pater, der er kendt for at skrue dæk af med hænderne i de sene nattetimer, angiver at selvom Isak ofte er ganske nævenyttig, er det ikke ham der her slået Isak i ansigtet

Erythema infectiosum (lussingesyge)


- Parvo B19


- 5-15årige


- Catarrhalia, artalgier, hovedpine, adenit - dog ofte mildt forløb, 25% har ingen symptomer


- "Slapped cheeks"


- Netagtigt makulopapuløst eksantem


- Klør ofte, særligt hos voksne


- Der gives ikke behandling

Mathias, 3 år fra Esbjerg
- Udslæt i mund, hænder og fodsåler
- Har feber og nedsat almentilstand

Mathias, 3 år fra Esbjerg


- Udslæt i mund, hænder og fodsåler


- Har feber og nedsat almentilstand

Hånd-fod-og-mundsyge


- Coxsackie A16 virus


- Banal infektion med udslæt i mund, hænder og fodsåler


- Børn < 5-7 år


- Smitsom så længe der er blærer


- Klinisk diagnose


- Feber og almensymptomer


- Symptomatisk behl.

Preben, 21 år fra Bangkok
- Netop overstået streptokokinfektion
- Stearinagtige sølvglinsende skæl
- Har det ellers ganske udemærket

Preben, 21 år fra Bangkok


- Netop overstået streptokokinfektion


- Stearinagtige sølvglinsende skæl


- Har det ellers ganske udemærket

Guttat psoriasis


- Kan udvikle sig til nummulat psoriasis


- Spredt dråbeformet


- Ofte efter streptokokinfektion


- Stearinagtige sølvglinsende skæl


- Behandles med gr. 3 og 4 steroid, calcipotriol (Vit-D analog), calcineurininhibitorer, lysbehandling, MTX (ved svær psoriasis) og biologisk behl.

Mads, 26 fra Odder
- Mild kløe
- Stearinagtige sølvglinsende skæl
- Også tilstede i hårbunden  

Mads, 26 fra Odder


- Mild kløe


- Stearinagtige sølvglinsende skæl


- Også tilstede i hårbunden

Plaque psoriasis


- Mest almindelige form (80%)


- Læsioner starter ofte som guttate, siden nummulate og til sidst konfluerer de til plaques


- Stearinagtige sølvglinsende skæl


- Kig i hårbunden! (Strækker sig ofte nedunder hårgrænsen, sjældent varende hårtab)


- Behandles med gr. 3 og 4 steroid, calcipotriol (Vit-D analog), calcineurininhibitorer, lysbehandling, MTX (ved svær psoriasis) og biologisk behl.

Hanne, 51 år fra Rude
- Rød i hudfolder
- Også rød i hårbund
- Negle ser ikke normale ud

Hanne, 51 år fra Rude


- Rød i hudfolder


- Også rød i hårbund


- Negle ser ikke normale ud

Invers psoriasis


- Ofte manglende skældannelse


- Velagrænsede plaques i hudfolder


- Ingen sattelitøer


- Adskiller sig fra intertrigo, ved ofte at involvere negle og hårbund


- Behandles med gr. 2 steroid

Jytte, 56 år fra Knudshoved
- Negle som anvist
- Jytte har længe levet godt af at blive hyret som heks til børnefødselsdage, men ønsker nu at skifte erhverv til folketingspolitiker for Liberal Alliance
- Du bemærker små fingerbøl-lignende...

Jytte, 56 år fra Knudshoved


- Negle som anvist


- Jytte har længe levet godt af at blive hyret som heks til børnefødselsdage, men ønsker nu at skifte erhverv til folketingspolitiker for Liberal Alliance


- Du bemærker små fingerbøl-lignende huller i neglene og rødgule pletter i neglelejet

Psoriasis unguis (neglepsoriasis)


- Pitting (fingerbølprikker)


- Distal onykolyse


- Rødgule pletter (oliepletter) i neglelejet


- Fortykkelse af neglesubstansen (sivmarvsfortykkelse)

Linda, 55 år fra Korsør
- Alment dårlig
- Feber, leukocytose, øget CRP og sænkning

Linda, 55 år fra Korsør


- Alment dårlig


- Feber, leukocytose, øget CRP og sænkning

Psoriasis pustolosa (2 subtyper)


1. Von Zumbusch


- Alment dårlig


- Feber, leukocytose, øget crp og sænkning


- Potentielt livstruende


- Behandles med Neotigason (Vit-A analog)
2. Pustulosis palmoplantaris


- Lokaliseret pustuløs psoriasis


- Kvinder i 5. og 6. dekade


- Ingen vævstypeassociation


- Associeret til thyroiditis

Jim, 34 år fra Sæby
- Kommer grundet hævelse og rødme i forskellige led på hænderne
- Også ondt i SI-leddet
- Kendt med psoriasis

Jim, 34 år fra Sæby


- Kommer grundet hævelse og rødme i forskellige led på hænderne


- Også ondt i SI-leddet


- Kendt med psoriasis

Psoriasisgigt


- Seronegativ arthritis hos en psoriatiker


- Oftest distal på fingre og tæer


- Associeret med HLA-B27


- Ved normal arthrit er samtlige led afficeret i hånd eller god, her varierer det


- Hvis > 3 perifære led er involveret behandles med steroidinjektion eller systemisk behandling med MTX eller TNF-alfa-hæmmer

Gene, 67 år fra Tirat Carmel 
- Nyligt diagnostigceret med klamydia efter en vild aften, hvor han gav koncert med sine musikvenner
- Har iøvrigt også netop haft salmonella grundet dårlig kylling, selvsamme spillested
- Har ondt i sine knæle...

Gene, 67 år fra Tirat Carmel


- Nyligt diagnostigceret med klamydia efter en vild aften, hvor han gav koncert med sine musikvenner


- Har iøvrigt også netop haft salmonella grundet dårlig kylling, selvsamme spillested


- Har ondt i sine knæled og håndled

SARA (Reiters syndrom) (reaktiv gigt)


- 75-80% er HLA-B27 positiva


- Ses hos 1% med NGU (non-gonococcal urethritis), oftest chlamydia trachomatis


- Kan også udløses af tarminfektion (salmonella, shigella, yersenia el. campylobacter)


- Urethritis, conjunctivitis


- Arthritis (SI-led, knæled, ankelled, håndled)


- Carcinat balantis hos 2,5% (annulær dermatit på glans)


- Keratoderma blennorrhagicum hos 10-15% (vesikopustuløse læsioner på hænder, fodsåler og hårbund)


- Stomatitis

Klaus, 28 år fra Fraugde
- Ondt i øjet
- Også ondt i sin ene testikel, som han synes er lidt hævet

Klaus, 28 år fra Fraugde


- Ondt i øjet


- Også ondt i sin ene testikel, som han synes er lidt hævet

Gonore


- Oftalmi


- Dissemineret gonore hos <1%, bakteriæmi med papulopustler og polyartikulær artrit


- Ledseptisk type med bakteriel affektion af et enkelt større led


- Evt. epididymit


- Behandles med cefalosporin

Ole, 26 år fra Stavanger
- Har et sår der ikke vil hele på penis
- Oplever prikker på huden samt et diffust hårtab
- Synes han er begyndt at kunne høre en ringen for ørene

Ole, 26 år fra Stavanger


- Har et sår der ikke vil hele på penis


- Oplever prikker på huden samt et diffust hårtab


- Synes han er begyndt at kunne høre en ringen for ørene

Syfilis


- Primær: Chanker på kønsdele eller endetarm, eller mundslimhinde


- Sekundær: Roseola, papler især akralt, condylomata lata, syfilisalopecia (mølædt hårtab)


- Tærtiær: Gummata (granulomatøs forandring, hyppigst i lever), noduli, knogleaffektion.


- Hvis irit el. tinnitus + syfilis -> tænk neurosyfilis og tag en lumbalpunktur


- Behandles med tardocillin

Keld og Lykke, 34 og 52 år begge fra Tønder
- Kommer sammen til konsultation, "det er en date-ting", griner de
- Begge har øm, ingvinal lymfeknudesvulst samt feber, sløjhed og det gør ondt når de tisser

Keld og Lykke, 34 og 52 år begge fra Tønder


- Kommer sammen til konsultation, "det er en date-ting", griner de


- Begge har øm, ingvinal lymfeknudesvulst samt feber, sløjhed og det gør ondt når de tisser

Herpes genitalis


- HSV-2 (70%) og HSV-1 (30%)


- Inkubationstid 2 dage - 2 uger, oftest asymptomatisk


- Grupperede vesikler - smertefulde ulcerationer


- Øm, ingvinal lymfeknudesvulst


- Feber, myalgier, sløjhed


- Dysuri, parenuri


- Vatpind til podning og diagnostik med PCR (husk at prikke hul på vesikel)

Kristian, 26 år fra Århus
- Ingen symptomer
- Særdeles promiskuøs livsstil

Kristian, 26 år fra Århus


- Ingen symptomer


- Særdeles promiskuøs livsstilKondylomer (HPV)


- 90% udgøres af HPV 6 og 11


- Vortelignende, papillomatøse, blomskålslignende tumorer


- Lokaliseret til penis, vagina, perineum, perianalt, intraanalt eller i cavum oris


- Histologisk ses koilocytose


- Behandles med podophylotoxin