Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/57

Click to flip

57 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Kettle

Su ısıtıcısı

Içinde şu kaynatılır

Shampoo

Şampuan

Saç yıkayan sabun

Soap

Sabun

Ellerimizi yıkar

Sofa

Kanape

Yumuşak oturma yeri

Television

Televizyon

Çizgi film izlediğimiz cihaz


Refrigerator

Buzdolabı

Yiyecekleri soğuk tutar

Car

Araba

Kendi ulaşım aracımiz

Where are you ?

Neredesin ?

Bulunduğun yeri sor


Now

Şimdi

Şu an

Park

Park

Yeşil oyun alanı

Shopping center

Alışveriş merkezi

Blue port nedir

Hospital

Hastane

Hastalar Nerede yatar

School

Okul

Öğretmenin ders verdiği bina

Bank

Banka

Paramı yatirdigim yer

Museum

Muze

Çok eski eşyalar sergilenir

Library

Kütüphane

Kitap ödünç alabildiğin yer

Cinema

Sinema

Para ödeyerek büyük perdede film izlenir

Book shop

Kitap dükkanı

Kitap satın alınan dükkan

Zoo

Hayvanat Bahçesi

Vahşi hayvanların kafeler sergilendiği park

I don't know

Bilmiyorum

I am sorry

Özür dilerim

Üzgünüm

Boat

Tekne

Su üzerinde gezmek için

Bus

Otobüs

Para ödenen toplu taşıma aracı

Helicopter

Helikopter

Pervaneli uçan araç

Motorcycle

Motorsiklet

Iki tekerlekli motorlu araç

Plane

Uçak

Havada uçan araç

Ship

Gemi

Suda yüzen toplu taşıma aracı

Train

Tren

Raylarda giden toplu taşıma aracı

City

Şehir

Bir çok insanın yaşadığı yerleşim yeri

How can i go to...

....nasıl gidebilirim

Bir yol sorma sorusu

The weather

Hava durumu

Gökyüzünde olanlar

Cold

Soğuk

Sıcak kelimesinin tersi

Hot

Sıcak

Soğuk kelimesinin tersi

Nice

Hoş

Hoşuna gidene denir

Rain

Yağmur

Gökten düşen su

Rainy

Yağmurlu

Gökten şu dökülme durumu

Snow

Kar

Gökten düşen beyaz taneler

Snowy

Karlı

Kar yağma durumu

Sunny

Güneşli

Güneş var demek

Warm

Ilık

Tam sıcak değil

Snowing

Kar yağıyor

Kâr yağdı fiili

Raining

Yağmur yağıyor

Yağmur fiili

Walk

Yürümek

Koşmaktan daha yavaş

How is The weather ?

Hava nasıl?

Hava durumu soran soru

I like

Hoşlanıyorum

Bir şeyi beğenme fiili

I don't like

Hoşlanmıyorum

Bir şeyi beğenmemek

But

Fakat

Animal

Hayvan

Bir canlı türü

Dolphin

Yunus balığı

Denizde yaşayan memeli

Frog

Kurbağa

Yeşil ıslak hayvan

Pigeon

Güvercin

Barış kuşu

Seahorse

Deniz atı

Minik şirin bir deniz canlısı

Shark

Köpek balığı

Insan yiyen büyük balık

Whale

Balina

En büyük deniz canlısı

Ladybird

Uğur böceği

Kırmızı siyah benekli şirin böcek

Bee

Arı

Bal yapan böcek

Monkey

Maymun

Ağaçta yaşar, muz sever