Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/43

Click to flip

43 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Gelesvampar
Gullhorn
Calocera viscosa
* Böjlig (fingersvamp går av)


Buksvampar
Röksvampar
Gyttrad röksvamp
Lycoperdon pyriforme

* Ved/mark


* Vita myceltrådar vid fotbasen


* Växer tätt


* Päronformade

Buksvampar
Röksvampar
Vårtig röksvamp
Lycoperdon perlatum

* Ved/mark


* Spetsiga vårtor som lätt trillar av

Buksvampar


Röksvampar


Stinksvamp


Phallus impudicus

* Oätlig


* Löv/barr

Buksvampar


Röksvampar


Rottryffel


Scleroderma citrinum

* Oätlig


* Löv/blandskog

Soppar


Pepparsopp


Calciporus piperatus

* Oätlig


* Löv/barr


* Pepprig smak


* Rostfärgade rör, mörknar vid tumning


* Fot röd, gul bas

Soppar


Rutsopp


Xerocomus chrysenteron

* Löv/barr


* Rör först gula, sedan gulgröna, med kantiga rörmynningar som blånar svagt vid tumning


* Fot röd, ofta gul upptill


* Kött gulvitt, ofta svagt blånande vid snitt, närmast hatthuden rött, vilket tydligt syns då hatthuden spricker och blottar hattköttetSoppar


Sammetssopp


Xerocomus subtomentosus

* Löv/barr


* Hatt välvd till utbredd, sammetsluden, oftast gulbrun med inslag av olivgrönt men ibland mörkare brun


* Rör som unga gula, med åldern gulgröna, med kantiga rörmynningar, blånar ej eller endast svagt vid tumning


* Fot gulbrun till rödbrun, oftast med ett ådernät som syns tydligast på övre delen


* Kött gulvitt, med mild smak och lukt

Soppar


Bittersopp/skönsopp


Boletus calopus

* Oätlig


* Hedbok/gran


* Hatt blekt gråbrun


* Fot röd


* Smak bitter

Soppar


Blodsopp


Boletus luridiformis

* Mager löv


* Hatt välvd, olivbrun till mörkbrun, fint sammetsluden, som äldre ofta slät


* Rör gula till gulgröna, med blodröda rörmynningar som blåfärgas vid tumning


* Fot vidgad mot basen, gul, tätt beströdd med små blodröda prickar


* Kött gult, ibland vitaktigt, i snittytor snabbt blåfärgad, med mild smak

Soppar


Brunsopp


Boletus badius

* Tall


* Hatt brun, som ung finluden, sedan kal, klibbig i fuktig väderlek


* Rör som unga ljusgula, med åldern gulgröna, blånar vid tumning


* Fot gulbrun, melerad, avsmalnande mot basen


* Kött vitt till gulvitt, oftast blånande vid snitt, med mild lukt och smakSoppar


Karljohan/stensopp


Boletus edulis

* Barr/löv


* Hatt välvd, ljusbrun till mörkbrun, ofta skrynklig mot hattkanten, i fuktigt väder klibbig


* Fot vit till ljusbrun, vanligen knubbig, med ett vitt ådernät (syns tydligast upptill)


* Rör som unga vitaktiga, senare gula till gulgröna


* Svampkött vitt, strax under hatthuden svagt brunviolett


* Smak mild, nötlik

Soppar


Örsopp


Suillus bovinus

* Tall


* Hatt välvd till utbredd, slemmig i fuktig väderlek, brungul, ibland med rödbrun ton


* Rör grågula till brungula, ofta med olivbrun ton, med kantiga rörmynningar


* Fot gulbrun, utan ring


* Kött gulvitt, segt och elastiskt

Soppar


Sandsopp


Suillus variegatus

* Tall


* Hatt välvd till utbredd, gulbrun, med små mörka fjäll (“fräknar”)


* Rör mörka, grågula till gulbruna, ofta med rödbruna mynningar, vid beröring ofta blånande


* Fot med samma färg som hatten, utan ring


* Kött gulvitt, vid snitt ofta blånande

Soppar


Smörsopp


Suillus luteus

* Tall


* Hatt välvd, slemmig i fuktig väderlek, brun, ofta med grålila ton


* Rör som unga gulvita och täckta av ett hudartat hylle, som äldre gula


* Fot vit till gulvit, ovanför ringen grynig


* Ring kraftig, som ung vit, med åldern mörknande och försvinner ibland helt


* Kött gulvitt, med mild smak och doft

Soppar


Lärksopp


Suillus grevillei

* Lärk


* Hatt välvd, guldgul till rödbrun, slemmig i fuktig väderlek


* Rör gula, brunaktiga vid tumning, som unga täckta av ett gulaktigt hylle


* Fot gul till rödbrun, ofta något mörkare än hatten


* Ring vit till gulaktig


* Kött ljusgult, med mild doft och smak

Soppar


Gallsopp


Tylopilus felleus

* Oätlig


* Barr/löv


* Hatt välvd, ljusbrun till olivbrun, som ung finluden, senare kal


* Rör först vita, med åldern rosafärgade


* Fot gulbrun till olivbrun, allra högst upp ljusare och ofta helt vit


* Foten är beklädd med ett kraftigt “ådernät” som är vitt upptill och mörkare olivbrunt nedtill


* Köttet är vitt (ibland svagt rodnande i snitt) och smakar mycket bittert

Soppar


Björksopp


Leccinum scabrum

* Löv/barr


* Hatt välvd, brun, slät, klibbig i fuktigt väder


* Rör vita, ofta med brunfläckade mynningar


* Fot vit, med mörkbruna till svarta fjäll


* Svampköttet är oförändrat vitt i snittytor

Blomkålssvamp


Sparassis crispa

* Tall

Tickor


Brödticka


Albatrellus confluens

* Barrskog


* Hattar ofta sammanvuxna, svagt gulorange (påminnande om färgen hos franskbröd).


* Hattens undersida har ett vitt, ofta orangefläckigt rörlager som löper ner på foten.


* Fot vit, ofta med orange fläckar, ibland är flera fötter sammanvuxna vid basen.


* Kött vitt, som ung nästan mild i smaken men som äldre besk.

Tickor


Björkticka


Piptoporus betulinus

* BjörkTickor


Klibbticka


Fomitopsis pinicola

* Gran


* Orangeröd kant

Tickor


Fnöskticka


Fomes fomentarius

* BjörkTickor


Svavelticka


Laetiporus sulphureus

* Ek/bokTicka


Skinnticka


Coltricia perennis

* BarrskogTicka


Violticka


Trichaptum abietinum

* Barr/granTaggsvampar


Blek taggsvamp


Hydnum repandum

* Barr/gran

Taggsvampar


Fjällig taggsvamp


Sarcodon imbricatus

* Oätlig


* Barr/granKantareller


Kantarell


Cantharellus cibarius


Kantareller


Falsk kantarell


Hygrophoropsis aurantiaca

* Barr/granKantareller


Trattkantarell


Craterellus tubaeformis

* Barr/gran

Kantareller


Svart trumpetsvamp


Craterellus cornucopioides

Kantareller


Rödgul trumpetsvamp


Craterellus lutescens

Fingersvampar


Ramaria (botrytis)

Klubbsvampar


Clavariadelphus (pistillaris)

* Barr/gran

Sporsäcksvampar


Murklor


Stenmurkla


Gyromitra esculenta

* (Giftig)

Sporsäcksvampar


Murklor


Biskopsmössa


Gyromitra infula

* (Giftig)

Sporsäcksvampar


Murklor


Toppmurkla


Morchella spp.Sporsäcksvampar


Skålsvampar


Mörkbrun skålsvamp


Peziza badia

Sporsäcksvampar


Skålsvampar


Mönjeröd skålsvamp


Aleuria aurantiaca

Tickor


Fårticka


Albatrellus ovinus

* Barrskog


*Hatt vit till ljust gråbrun, som äldre ofta gulfläckig och med uppsprucken hattmitt


* Hattens undersida har ett vitt, ofta citrongulfläckigt rörlager som löper ner på foten


* Kött vitt, ofta med en citrongul till gröngul ton.

Soppar


Aspsopp


Leccinum aurantiacum

* Hatt välvd, orange till rödbrun


* Hatthud överhängande (hänger någon mm utanför hattkanten)


* Rör smutsvita


* Fot vit, med vita tofsar som med åldern mörknar till rödbrunt


* Kött i snitt rodnande, övergår sedan till svart

Soppar


Tegelsopp


Leccinum vercipelle

* Hatt välvd, orange till rödbrun, slät, ibland småfjällig


* Hatthud överhängande (hänger någon mm utanför hattkanten)


* Rör smutsvita, något mörkare hos yngre ex


* Fot vit, kraftig, med svarta tofsar (fjäll)


* Kött vitt, rodnar strax och övergår sedan till nästan svart